por Michael Van Kanegan, Denise Dunn, Linda Kaltenbach, Bijal Shah, Dong Ning He, Daniel McCoy, Peiying Yang, Jiangnan Peng, Shen Li, Lin Du, Robert Cichewicz, Robert A. Newman y Donald Lo. Nature Scientific Reports.

LEER PUBLICACIÓN